Επαγγελματικός Οδηγός Πάτρας
» Αρχική » Εφημερεύοντα Νοσοκομεία

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία στην Πάτρα

 Π.Γ.Ν.Π. "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"Γ.Ν.Π. "Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ"Γ.Ν.Π. ΠΑΤΡΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ"ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΕΣ + ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΕΝΝ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΩΡΛ + ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  
ΤΡΙΤΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΟΛΕΣ (ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) ΠΛΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΜΕΝΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΩΡΛ + ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΛΕΣ + ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΕΝΝ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΩΡΛ + ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  
ΠΕΜΠΤΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΕΝΝ
ΟΛΕΣ (ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) ΠΛΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΩΡΛ + ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΛΕΣ + ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΕΝΝ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΩΡΛ + ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΟΛΕΣ (ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) ΠΛΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΜΕΝΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΩΡΛ + ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΛΕΣ + ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 2η, και 4η
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 2η, και 4η
ΜΕΝΝ 2η, και 4η
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1η, 3η, 5η
ΟΛΕΣ (ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) ΠΛΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΜΕΝΝ 1η, 3η, 5η
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2η, και 4η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1η, 3η, 4η