Εφημερεύοντα Νοσοκομεία στην Πάτρα

 Π.Γ.Ν.Π. "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"Γ.Ν.Π. "Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ"Γ.Ν.Π. ΠΑΤΡΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ"ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΟΛΕΣ + ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΕΝΝ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΩΡΛ + ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΤΡΙΤΗΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΟΛΕΣ (ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) ΠΛΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΜΕΝΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΩΡΛ + ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗΟΛΕΣ + ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΕΝΝ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΩΡΛ + ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΕΝΝ
ΟΛΕΣ (ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) ΠΛΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΩΡΛ + ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΟΛΕΣ + ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΕΝΝ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΩΡΛ + ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΑΒΒΑΤΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΟΛΕΣ (ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) ΠΛΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΜΕΝΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΩΡΛ + ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΥΡΙΑΚΗΟΛΕΣ + ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 2η, και 4η
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 2η, και 4η
ΜΕΝΝ 2η, και 4η
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1η, 3η, 5η
ΟΛΕΣ (ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) ΠΛΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΜΕΝΝ 1η, 3η, 5ηΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2η, και 4ηΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1η, 3η, 4η