Ευρωκαθαριστική
Διόδωρου 130 Πάτρα 264 43
Δρομολόγηση

Ευρωκαθαριστική

Διόδωρου 130 Πάτρα 264 43
ΔρομολόγησηΔρομολόγηση

H ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ, δραστηριοποιείται από το 2000, στο χώρο της ολοκληρωμένης διαχείρισης συστημάτων καθαριότητας, συλλογής, μεταφοράς και προστασίας του Περιβάλλοντος με τη μορφή ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία Rendina Anna-Maria.

Σε αυτά τα δεκατρία χρόνια λειτουργίας της έχει να επιδείξει πλούσιο έργο τόσο σε έργα διαχείρισης συστημάτων καθαρισμού, συλλογής, μεταφοράς αποβλήτων όσο και σε άλλες κατηγορίες περιβαλλοντικών δράσεων και έργων.

Το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από Μηχανικό περιβάλλοντος, Μηχανολόγο Μηχανικό, αποκλειστικούς εξωτερικούς συνεργάτες ειδικευμένους σε δράσεις ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών, στελέχη διοικητικής, οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης και αποκλειστικά ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Στόχος της εταιρείας, είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελάτων της και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στα θέματα ενδιαφέροντός τους. Η ταχύτητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της σε συνδυασμό με την εμπειρία της αποτελούν εχέγγυο για την επιτυχία. Ταυτόχρονα, έχοντας πλήρη επίγνωση της οικονομικής κατάστασης διατηρεί τα τιμολόγια των παρεχόμενων υπηρεσιών της σε χαμηλά επίπεδα χωρίς να μειώνει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, με κυρίαρχο αντικείμενο την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, τον σχεδιασμό και την υποστήριξη υλοποίησης συστημάτων διαχείρισης καθαριότητας, συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών, απορριμμάτων αστικού και βιομηχανικού τύπου και συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Κατά συνέπεια έχοντας αποκτήσει αξιοσημείωτη γνώση και εμπειρία στη διαχείριση των συστημάτων συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων είναι σε θέση να υποστηρίξει αποτελεσματικά δράσεις αξιοποίησης όλων των περιβαλλοντικών έργων δραστηριοποίησης της, όπως έργα πρασίνου, καθαρισμού, αποκομιδής απορριμμάτων, συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, βασισμένα σε μελέτες οργάνωσης και αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Αποστολή – Όραμα

Το Όραμά μας ενισχύεται από το ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης που διαθέτει η ιδρυτική μας ομάδα απέναντι στο περιβάλλον και τη διοχέτευση αυτής της φιλοσοφίας και στάσης στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας που αποτελεί και το βασικότερο «όχημα» για την επιτυχία.

Στην ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ αισθανόμαστε τυχεροί, γιατί δεν εργαζόμαστε με μοναδικό γνώμονα το επιχειρηματικό κέρδος. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε, συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και προσφέρουν παράλληλα κοινωνικά οφέλη. Έχουμε «Πράσινο» κίνητρο και μπορούμε να οραματιζόμαστε ένα καλύτερο αύριο, μέσα από τη συνολικά επιτυχημένη πορεία του κλάδου.

Οφείλουμε να είμαστε ένα υγιές επιχειρηματικό κύτταρο προς όφελος, των πελατών μας, των Εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε, των φορέων δημοσίου δικαίου (ΟΤΑ) που εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας , του προσωπικού μας, αλλά και γενικότερα της κοινωνίας. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ στοχεύει στο μέλλον, στην δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων και ολοκληρωμένων μονάδων διαχείρισης και ανάκτησης υλικών ανακύκλωσης και μη επικίνδυνων αποβλήτων και την τελική προώθησή τους στη τοπική και διεθνή αγορά.

Περιγραφή δραστηριοτήτων.

- Μελέτες ανασχεδιασμού λειτουργικών διαδικασιών και διεργασιών, στα πλαίσια της εκτέλεσης έργων πρασίνου, συλλογής & μεταφοράς αποβλήτων , ανακύκλωσης με αρχές χρηστής περιβαλλοντικής διαχείρισης.

- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις για θέματα πρασίνου, καθαριότητας, ανακύκλωσης, συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.

Β. Σχεδιασμός έργων πρασίνου, καθαριότητας, ανακύκλωσης και συστημάτων συλλογής απορριμμάτων.

- Σχηματοποίηση της αρχικής ιδέας και σχεδιασμό του έργου.

- Καθορισμός και ανεύρεση των απαραίτητων συνεργατών και ανεύρεση τρόπων χρηματοδότησης.

- Εκπόνηση σχετικών μελετών ή προτάσεων (Τεχνικά Δελτία Έργων, Οικονομικές και Τεχνικές Προσφορές, κτλ).

- Υποστήριξη στη διαχείριση του έργου και παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Γ. Υλοποίηση έργων πρασίνου, καθαριότητας, ανακύκλωσης και συστημάτων συλλογής απορριμμάτων

- Αποκομιδή απορριμμάτων αστικού και βιομηχανικού τύπου.

- Μεταφορά απορριμμάτων αστικού και βιομηχανικού τύπου σε όλη την επικράτεια

- Συλλογή και μεταφορά αφυδατωμένης ιλύος από εγκαταστάσεις Ε.Ε.Λ

- Συλλογή και Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

- Ενοικιάσεις press-container απορριμμάτων.

- Ενοικιάσεις κάδων.

- Ενοικιάσεις ανυψωτικών καλαθοφόρων οχημάτων.

- Ενοικιάσεις Σαρώθρων (σκούπες) για τον καθαρισμό δρόμων.

- Ενοικιάσεις Εκχιονιστικών μηχανημάτων – Αλατιέρες.

- Ενοικιάσεις μηχανημάτων καθαρισμών φρεατίων.

- Χαρτοκοπτικές εργασίες με χορτοκοπτικά μηχανήματα.

- Kοπή δέντρων και κλάδεμα δέντρων.

- Ανακύκλωση κλαδιών, κλπ.

- Εργασίες με τη βοήθεια ανυψωτικών και καλαθοφόρων οχημάτων.

- Παροχή διοικητικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης.

Top Υπηρεσίες / Προϊόντα

  • Αποκομιδή Μεταφορά Απορριμάτων
  • Ενοικιάσεις - Εργασίες Ανυψωτικών και Καλαθοφόρων Οχημάτων
  • Χωματουργικές Εργασίες, Έργα Πράσινου
  • Σωλήνες Συλλογής Μπαζών Βαρέως Τύπου
  • Ενοικιάσεις Κάδων, Container, Απορριμμάτων
  • Μεταφορά Απορριμμάτων

Επικοινωνηστε με την επιχειρηση

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.